Projekt Poriadok v Ružinove

Návrh územných plánov zón

Poriadok v Ružinove - Návrhy zón

Návrh územných plánov zón

Pomocou územných plánov zón (ÚPN-Z) podrobne upravíme príliš všeobecný Územný plán Bratislavy a tak detailnejšie určíme čo, kde a ako vysoko môže byť postavené.

K tvorbe územných plánov zón môžete zaslať starostovi a architektom vaše návrhy, poznámky a pripomienky. Máte tak šancu zasiahnuť do regulácie výstavby a stanovenia mantinelov investorom. Momentálne pripravujeme tri územné plány zón okolo Štrkobeckého jazera: ÚPN-Z Štrkovecké jazero, ÚPN-Z Bajkalská-roh, ÚPN-Z Bajkalská-Drieňová.