Iniciátor projektu

 • Miestny úrad Bratislava-Ružinov
 • Mierová č.21, 827 05 Bratislava
  tel.: +421-2-48 284 111
  www.ruzinov.sk

  Spracovateľ územného plánu zón

 • A1 ReSpect, a.s.
 • Klariská 1, (atelier Michalská 5), 811 03 Bratislava
  e-mail: a1@respect.as
  tel.: +421-2-5464 4721
  fax: +421-2-5464 4722
  www.respect.as

  Administrátor web stránky

  info@poriadokvruzinove.sk